Donald Trump dan Hillary Clinton Terjungkal di Winsconsin

This item was filled under [ Paragraf ]

Tapi Clinton masih unggul atas Ted Cruz. Demikian juga Hillary Clinton yang masih di atas Bernie Sanders.